VLERAT DHE ETIKA

Eksperienca, idetë dhe zgjidhjet novatore, kompetenca dhe fleksibiliteti për t’ju përgjigjur kërkesave të tregut për mirëqënie që ruan ambientin, duke respektuar vlerat preçize mbi të cilat Xhordano Rielo ka bazuar idetë e tij që në vitin 1961, kur themeloi Aermec. Respektimi i këtyre vlerave, që janë vlerat etike të një Marke, është çelësi i suksesit ndërkombëtar të Aermec. Kur dizenjon dhe prodhon produktet e veta dhe zgjidhjet e sistemit, Aermec e vendos fokusin në çdo detaj në mënyrë që të respektojë ambientin, të ulë ndotjen, të kursejë energji, të ruajë shëndetin dhe të rrisë miqëqënien.

Aermec njeh vlerat specifike të njerëzve të vet, dhe vendos prioritet të lartë në mbrojtjen dhe rritjen e mirëqënies së tyre. Mjedisi i punës në Aermec favorizon punën në grup dhe dëshirën për rritje personale dhe profesionale.

Në linjë me praninë globale, Aermec respekton dhe vlerëson kulturat e ndryshme dhe zakonet që përfaqësohen nga popullata e gjithë botës, ndërkohë duke mos harruar detyrimin e saj kundrejt territorit lokal, që i ka ofruar mbështetjen dhe resurset në rritjen e saj të suksesshme.

VLERAT DHE ETIKA

Eksperienca, idetë dhe zgjidhjet novatore, kompetenca dhe fleksibiliteti për t’ju përgjigjur kërkesave të tregut për mirëqënie që ruan ambientin, duke respektuar vlerat preçize mbi të cilat Xhordano Rielo ka bazuar idetë e tij që në vitin 1961, kur themeloi Aermec. Respektimi i këtyre vlerave, që janë vlerat etike të një Marke, është çelësi i suksesit ndërkombëtar të Aermec. Kur dizenjon dhe prodhon produktet e veta dhe zgjidhjet e sistemit, Aermec e vendos fokusin në çdo detaj në mënyrë që të respektojë ambientin, të ulë ndotjen, të kursejë energji, të ruajë shëndetin dhe të rrisë miqëqënien.

Aermec njeh vlerat specifike të njerëzve të vet, dhe vendos prioritet të lartë në mbrojtjen dhe rritjen e mirëqënies së tyre. Mjedisi i punës në Aermec favorizon punën në grup dhe dëshirën për rritje personale dhe profesionale.

Në linjë me praninë globale, Aermec respekton dhe vlerëson kulturat e ndryshme dhe zakonet që përfaqësohen nga popullata e gjithë botës, ndërkohë duke mos harruar detyrimin e saj kundrejt territorit lokal, që i ka ofruar mbështetjen dhe resurset në rritjen e saj të suksesshme.


As the buzzword suggests, the data is very big too big pro-academic-writers.com to be served and processed in entirety by a single server.
aermek2017VLERAT DHE ETIKA